بازآموزی تکنو پرایس اکشن دوره 1

5.00 2 رای
5,000,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ تحلیل تکنیکال به معني بررسي نوسانات قیمت سهام یا ارز یا هر…

30
5,000,000 تومان

تحلیل تکنیکال جامع دوره 74

بدون امتیاز 0 رای
5,400,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ تحلیل تکنیکال به معني بررسي نوسانات قیمت سهام یا ارز یا هر…

33
5,400,000 تومان

تحلیل تکنیکال جامع دوره 68

بدون امتیاز 0 رای
5,400,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ تحلیل تکنیکال به معني بررسي نوسانات قیمت سهام یا ارز یا هر…

10
5,400,000 تومان

تحلیل تکنیکال جامع دوره 67

5.00 1 رای
5,400,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ تحلیل تکنیکال به معني بررسي نوسانات قیمت سهام یا ارز یا هر…

12
5,400,000 تومان

تحلیل تکنیکال جامع دوره 66

5.00 1 رای
5,400,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ تحلیل تکنیکال به معني بررسي نوسانات قیمت سهام یا ارز یا هر…

34
5,400,000 تومان