تکنو پرایس دوره 114

بدون امتیاز 0 رای
9,800,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ تحلیل تکنیکال به معني بررسي نوسانات قیمت سهام یا ارز یا هر…

9
9,800,000 تومان

اسمارت مانی دوره 112

بدون امتیاز 0 رای
6,800,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ پرایس اکشن، به عنوان یک روش محبوب و کارآمد، با تمرکز بر…

28
6,800,000 تومان

بازآموزی تکنو پرایس اکشن دوره 1

5.00 2 رای
5,000,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ تحلیل تکنیکال به معني بررسي نوسانات قیمت سهام یا ارز یا هر…

30
5,000,000 تومان

تکنو پرایس اکشن دوره 97

بدون امتیاز 0 رای
9,800,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ تحلیل تکنیکال به معني بررسي نوسانات قیمت سهام یا ارز یا هر…

18
9,800,000 تومان

تکنو پرایس اکشن دوره 90

بدون امتیاز 0 رای
6,300,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ تحلیل تکنیکال به معني بررسي نوسانات قیمت سهام یا ارز یا هر…

10
6,300,000 تومان

تکنو پرایس اکشن دوره 85

5.00 3 رای
6,300,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ تحلیل تکنیکال به معني بررسي نوسانات قیمت سهام یا ارز یا هر…

17
6,300,000 تومان

تحلیل تکنیکال جامع دوره 74

بدون امتیاز 0 رای
5,400,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ تحلیل تکنیکال به معني بررسي نوسانات قیمت سهام یا ارز یا هر…

33
5,400,000 تومان

معامله گر حرفه ای بازار جهانی

بدون امتیاز 0 رای
5,000,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ بزرگترین بازار مالی جهان، با حجم معاملات بالایی که دارد، می تواند…

55
5,000,000 تومان

تحلیل تکنیکال جامع دوره 70

بدون امتیاز 0 رای
5,400,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ تحلیل تکنیکال به معني بررسي نوسانات قیمت سهام یا ارز یا هر…

9
5,400,000 تومان