پرایس اکشن کاربردی دوره 9

بدون امتیاز 0 رای
5,400,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ به بیان ساده پرایس اکشن یک تکنیک معامله گری و تحلیل بازار…

16
5,400,000 تومان

تحلیل تکنیکال جامع دوره 68

بدون امتیاز 0 رای
5,400,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ تحلیل تکنیکال به معني بررسي نوسانات قیمت سهام یا ارز یا هر…

10
5,400,000 تومان

تحلیل تکنیکال جامع دوره 67

5.00 1 رای
5,400,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ تحلیل تکنیکال به معني بررسي نوسانات قیمت سهام یا ارز یا هر…

12
5,400,000 تومان

تحلیل تکنیکال جامع دوره 66

5.00 1 رای
5,400,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ تحلیل تکنیکال به معني بررسي نوسانات قیمت سهام یا ارز یا هر…

34
5,400,000 تومان