تحلیل تکنیکال جامع دوره 74

بدون امتیاز 0 رای
5,400,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ تحلیل تکنیکال به معني بررسي نوسانات قیمت سهام یا ارز یا هر…
33
5,400,000 تومان

تحلیل تکنیکال جامع دوره 68

بدون امتیاز 0 رای
5,400,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ تحلیل تکنیکي به معني بررسي نوسانات قیمت سهام ارز در گذشته است…
10
5,400,000 تومان

تحلیل تکنیکال جامع دوره 66

5.00 1 رای
5,400,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ تحلیل تکنیکال به معني بررسي نوسانات قیمت سهام یا ارز یا هر…
34
5,400,000 تومان